Over onze stichting

Doelstelling (artikel 2 van de oprichtingsakte): De stichting heeft ten doel: het stimuleren van de verspreiding van het evangelie in binnen- en buitenland en het bieden van sociaal-maatschappelijke hulp, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan christelijke organisaties.

over

Foto's

Foto's van één van onze projecten.

foto's

Links

links

Giften

Zou u onze projecten willen steunen?

giften

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Stichting Sarfath
Biskopswei 8
9213 VM  De Wilgen
info@sarfath.com

RSIN: 8202.94.792

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL34 RABO 0128 3452 84 t.n.v. Stichting Sarfath.